Hírek, Változások a Vámügyekben


2008 január 01-én jelentős változások lépnek életbe a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban

2008,január 01-től az APEH helyett a Vám és Pénzügyőrség végzi majd ezen díjak beszedését.

A 2007. évi CXXVI. tv. 348 § ( 5 ) bek. értelmében " amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik, a vámhatóság jár el a termékdíj bevallása beszedése,kiszabása,visszaigénylése,ellenőrzése során. A termékdíj adók módjára behajtható köztartozás."

A Bevallás módja:
- Import / harmadik országból / esetén az EV mellett külön adatlapon részletesen KT kódok szerint. A Tv.348 § 1 bek. alapján" a vámjogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni."
- A Közösségen belüli forgalom és belföldi előállítás esetén -Önadózás- A tv.348§ 2 bek.alapján "a 2003 évi XCII.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- Amennyiben az adott hónapban nincs a termékdíjjal kapcsolatos jelenteni valója akkor is kell nemleges bevallást készíteni.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek kell termékdíj bevallást készítenie rendelkeznie kell"a vámhatóság által adott azonosító számmal / VPID /
és a Globális Szervezet azonosító számával / GLN /